Kvalificerad asbestsanering

I äldre fastigheter är det vanligt med asbest, ett ämne som är skadligt för hälsan. Avlägsna asbest med hjälp av professionell asbestsanering i Göteborg. Kontakta vår saneringsfirma för en offert!

Renovera en fastighet från 60-talet? Kontakta oss först!

Om du äger en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 50-70-talet är chansen stor att det finns asbest i bland annat väggar och golvmaterialet. Idag är asbest olagligt att använda men det beräknas fortfarande finns en stor mängd asbest kvar i äldre byggnader, något som ställer till det om man vill utföra ett simpelt rivningsarbete eller ombyggnad i Göteborg.

För att undvika spridning av skadliga asbestfibrer ska du boka vår asbestsanering i Göteborg för ett arbete som följer Arbetsmiljöverkets regler och lagar.

Hur går det till när man sanerar asbest?

När vi utför en asbestsanering i Göteborg är vi noga med att säkra upp området så att asbestfibrerna inte riskerar att sprida sig till närliggande byggnader.

  • Det första vi gör är att utföra en asbestanalys.
  • Nästa steg är att sätta upp säkerhets- och luftslussar som våra medarbetare måste passera. Slussen fungerar som en filtrering där undertrycket garanterar att inga asbestfibrer sprids.
  • Våra medarbetare bär speciella skyddskläder med P3-filter på masker, dammsugare och luftrenare.
  • Efter avslutad asbestsanering transporterar vi även bort avfallet för deponering.

Specialister på asbestsanering i äldre fastigheter

När du vänder dig till vår saneringsfirma kan du vara trygg med att få hjälp av professionell och välutbildad personal. Alla våra medarbetare är specialiserade på just asbestsanering i Göteborg och har genom flera års erfarenhet lärt sig utföra en sanering på ett effektivt, smidigt och säkert sätt för att minimera spridningen av asbest.

Våra medarbetare är medvetna om att arbetet kräver noggrannhet och innehar både utbildnings- och tjänstbarhetsintyg. Vi tar vårt arbete på största allvar och kommer inte lämna platsen förens hela lokalen är asbestsanerad och säker att vistas i igen. Kontakta oss redan idag för en tydlig offert!

Vi utför asbestanalys och asbestsanering i Göteborg, där vi arbetar utifrån noggranna arbetsmetoder för ett väl utfört arbete.