Kontakt

Om du misstänker att din fastighet innehåller asbestfibrer ska du kontakta vår saneringsfirma på en gång. För din hälsas skull är detta ett problem som behöver åtgärdas snabbt och vi utför först en asbestanalys innan vi påbörjar asbestsanering i Göteborg. Du är även välkommen att kontakta oss om du är i behov rivning i Göteborg.

Om du har fler frågor om vår asbestsanering eller undrar något om oss är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

En man som river bort gammalt material från en vit vägg